Ideal Projects bv
Leidseweg 37
2252 LA Voorschoten
Postbus 130
2250 AC Voorschoten

+31 (0)71 562 31 66
info@idealprojects.nl
www.idealprojects.nl
graphic graphic graphic
graphic graphic graphic graphic graphic graphic graphic

Wij ontwerpen geen plek om te werken, maar creëren ruimte om te groeien. Voor organisaties, merken en mensen.


Adviseren

 • Strategisch huisvestingsadvies gericht op uw organisatie, gebouw en locatie
 • Advies, coördinatie en implementatie van Het Nieuwe Werken

Creëren

 • Werkplekconcepten die het beste uit uw organisatie halen
 • Interieurs waarin de identiteit van uw organisatie tot leven komt

Managen

 • Projectmanagement en begeleiding van uw gehele huisvestingstraject
 • Technische projecten zoals datacenters en laboratoria

Faciliteren

 • Advies over en implementatie van nieuwe facilitaire processen passend bij de werkwijze en huisvesting van uw organisatie

graphic graphic graphic graphic graphic graphic graphic graphic graphic

Strategisch huisvestingsadvies

Het is maar net hoe je het bekijkt

Wilt u groeien door uit te breiden of door vierkante meters af te stoten? Want soms is minder juist meer. Bijvoorbeeld als u kiest voor duurzaamheid en kwaliteit. Het is maar net vanuit welk perspectief je het bekijkt.

Strategisch huisvestingadvies

Ideal Consult, onderdeel van Ideal Projects helpt u met een strategisch huisvestingsadvies. Een advies dat vorm geeft aan uw ambities en manier van werken. Een advies dat vanuit een nieuw perspectief naar uw organisatie kijkt en naar de locatie die daar het beste bij past. Zo creëert u een voedingsbodem voor groei. Van uw organisatie én van uw medewerkers.

Wij helpen u groeien met:

 • Langetermijnstrategie die past bij de bedrijfscyclus van uw organisatie
 • Analyse van lopende huurcontracten en bijbehorende kosten
 • Locatiekeuze met stay-or-move analyse
 • Ondersteuning in (huur)contractonderhandelingen
 • Inzicht in investeringen per locatie
 • Inzicht in kosten, doorlooptijd en planning
 • Adviserende rol voor opdrachtgever en contactpersoon voor makelaars

Voor Strategische Huisvestingsadvies kunt u terecht bij Ideal Consult, onderdeel van Ideal Projects, Bel 071-562 31 66 of e-mail voor een strategisch huisvestingsadvies dat ruimte biedt om te groeien.

Projectmanagement

Zoekt u ruimte om te groeien? Of wilt u bestaande ruimte efficiënter gebruiken? Misschien wilt u juist vierkante meters afstoten. Wat voor uw organisatie ook het geval is, wij leiden uw huisvestingstraject in goede banen. Binnen de kaders van tijd, kwaliteit en budget en met betrokkenheid van begin tot eind.

Dat doen wij met:

 • Begeleiding gedurende het gehele verandertraject
 • Gedelegeerd opdrachtgeverschap in bouwprojecten
 • Projectmanagement volgens GOTIK (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Kwaliteit)
 • Heldere projectstructuur afgestemd op uw project
 • Open en gestructureerde informatiestroom
 • Advies binnen aanbestedingen
 • Controle van aannemers en onderaannemers
 • Technische knowhow aan tafel
 • Risicoanalyse en afkaderen risico’s
 • Turnkey-projecten

Ideal Projects, voor een onconventionele aanpak die werkt. Bel 071-562 31 66 of e-mail ons.

Technisch projectmanagement

Ideal Projects heeft ervaring met zowel het bouwen van datacenters, gebouwinstallaties en laboratoria, als het upgraden van infrastructuur. Laat onze projectmanagers uw technische project van start tot oplevering begeleiden.

Onze projectmanagers zijn bedreven in:

 • Mission critical-projecten
 • Projectstrategieën en haalbaarheidsanalyses
 • Management van bouw, constructie en engineering
 • Testing & commissioning; test en inbedrijfstelling
 • Uitleg technische taal voor stakeholders in projectgroepen
 • Begeleiding van contractvorming
 • On-site teambuilding
 • Aansturing van internationale teams

Ideal Projects, voor een onconventionele aanpak die werkt. Bel 071-562 31 66 of e-mail ons.

Design

We maken ideeën over leven en werken tastbaar. Geen plek om te werken, maar ruimte om te groeien. Voor organisaties, merken en mensen.

De mens

We dagen mensen uit om te kijken naar hoe zij werken. Zo worden ze zich bewust van wat ze nodig hebben om efficiënt te werken en kennis te delen. Wij ontwerpen ruimte die aanzet tot creativiteit en waar je kunt groeien. Waar je de inspiratie vindt die nodig is om te presteren.

Het merk

We laten het interieur werken als versterking van uw merk. Op deze manier kunnen uw medewerkers en klanten het merk echt beleven. De werkomgeving is een sterke marketingtool. Wij zorgen dat u deze optimaal kunt inzetten.

Het gebouw

We blazen gebouwen nieuw leven in, zodat ze nu en in de toekomst voldoen aan de eisen van huurders en gebruikers. Met aandacht voor duurzaamheid, flexibiliteit en functionaliteit. En oog voor wat een gebouw bijzonder maakt.

Dat doen wij met:

 • Werkplekconcepten en ideeontwikkeling
 • Vertaling identiteit en merk naar interieur
 • Haalbaarheidsstudies
 • Uitwerking modellen en visuele presentaties
 • On-site styling
 • Renovatieplannen voor leegstaande gebouwen
 • Technische voorbereiding op Het Nieuwe Werken

Vertaal uw merk naar een inspirerende werkplek. Bel 071-562 31 66 of e-mail ons.

Facility management

Facilitaire processen zijn van levensbelang voor een goed functionerende organisatie. Wij ondersteunen uw facilitaire afdeling bij de extra werkzaamheden tijdens de gehele duur van uw verbouw- of nieuwbouwproject tot 2 maanden na oplevering. Zo hebben uw medewerkers de handen vrij voor het dagelijkse werk dat zo belangrijk is voor uw organisatie.

 • Advies over inkrimping of uitbreiding
 • Advies over outsourcing
 • Aanbesteden van leverancierscontracten (schoonmaak, catering, beveiliging, energie, onderhoud)
 • Contracteren van leveranciers
 • Begeleiding van de opstart na contracteren
 • Coördineren van de verhuizing
 • Voorbereiden van de nieuwe facilitaire organisatie
 • Nazorg na de verbouwing

We geven advies over nieuwe facilitaire processen die passen bij uw werkwijze en huisvesting en implementeren deze in uw organisatie. Het herzien van contracten en processen kan een flinke besparing in facilitaire kosten opleveren!

Bel 071-562 31 66 of e-mail voor een slimme ondersteuning van uw facilitair management tijdens en na de verbouwing.

Het Nieuwe Werken

Wij begeleiden uw team naar een nieuwe manier van werken die past bij uw organisatie. We bekijken hoe uw organisatie werkt. We stellen vragen en dagen u en uw medewerkers uit. Zo komen we achter de ambitie en identiteit van uw mensen. En achterhalen we hoe zij het meest efficiënt kunnen werken.

Bricks, Bites & Behaviour

De implementatie van het nieuwe werken is een samenwerking tussen Huisvesting (Bricks), ICT (Bites) en Human Resources (Behaviour). We managen het gehele proces voor deze drie pijlers. We vertalen onze indrukken naar een werkplekconcept. Een concrete inrichting met sfeerbeelden en indeling. Voor een nauwe samenwerking met human resources en ICT werken wij samen met gerenommeerde partijen. Zo kunnen wij Het Nieuwe Werken op succesvolle wijze implementeren in uw organisatie.

 • Overall procesmanagement
 • Integrale benadering van human resources, ICT en huisvesting
 • Haalbaarheidsstudies
 • Workshops en interviews
 • Werkplekconcepten en ideeontwikkeling
 • Vertaling van identiteit en merk naar interieur
 • Advies bij implementatie van Het Nieuwe Werken

Wilt u meer weten over Het Nieuwe Werken op een manier die past bij uw organisatie? Bel 071-562 31 66 of e-mail ons.
graphic graphic
Beate van Baalmanagen

Beate van Baal

Project Manager
“The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing. It is enough if one tries merely to comprehend a little of this mystery every day. Never lose curiosity.”
Faizel Bachnoemanagen

Faizel Bachnoe

HR
"Wat men moet leren doen, leert men door het te doen.”
Karel Bijlmanagen

Karel Bijl

Project Mananger
"When it is obvious that the goals cannot be reached, don’t adjust the goals, adjust the action steps." Confusius
Diderik Buijsadviseren

Diderik Buijs

Strategisch Adviseur
'The mind is like a parachute. If you don’t open it, it doesn’t work' Frank Zappa
Erwin Chaltinmanagen

Erwin Chaltin

Project Manager

Niels Coletmanagen

Niels Colet

Project Manager

Marlotte van Daeladviseren

Marlotte van Dael

Onderzoeker

Ann Decockcreeren

Ann Decock

Architect
“A great building must begin with the immeasurable, must go through measurable means when it is being designed and in the end must be immeasurable.” (Louis Kahn)
Danny van Eckmanagen

Danny van Eck

Project Manager
"Management is doing things right; leadership is doing the right things" (Peter Drucker)
Fatima Eloussarimanagen

Fatima Eloussari

Project Manager

Quirina Fokkemanagen

Quirina Fokke

Project Manager

Michaël Ganmanagen

Michaël Gan

Project Manager
"He who would learn to fly one day must first learn to stand and walk and run and climb and dance; one cannot fly into flying" (Friedrich Nietzsche)
Stein Huizingaadviseren

Stein Huizinga

Consultant

Marlies de Jongcreeren

Marlies de Jong

Interieurarchitect

Lies van Kerckhovecreeren

Lies van Kerckhove

Architect

Serge Maesmanagen

Serge Maes

Project Manager
'A manager is worth what remains after his departure'
Madelon van der Meerfaciliteren

Madelon van der Meer

Officemanager
"Als je weet waar de traan zit, is de lach makkelijk te vinden..."
(John Kraaijkamp Senior)
Richard de Melkercreeren

Richard de Melker

Interieur Tekenaar
"Conventional thinking will get you from A to B, imagination will take you anywhere you want."
Carola Menkenmanagen

Carola Menken

Project Manager
“What doesn’t kill you makes you stronger” (Friedrich Nietzsche)
Charlotte Molenaarmanagen

Charlotte Molenaar

Finance
“Look at the other side of the mountain”
Ewout van Rossumcreeren

Ewout van Rossum

Jr. Architect

Monica Straathofcreeren

Monica Straathof

Art Director
Alice: "This is impossible"
The mad hatter: "Only if you believe it is"
(Alice in wonderland)
Noortje de Tombemanagen

Noortje de Tombe

Project Manager
"The energy of the mind is the essence of life" (Aristoteles)
Bruno Vermeerschcreeren

Bruno Vermeersch

Architect

Guido Vinkesteijnadviseren

Guido Vinkesteijn

Strategisch Adviseur
"A new world starts in your mind..."
Nela Viskoviccreeren

Nela Viskovic

Interieur Ontwerper
“We should be able to recognize moral strength even in those we disagree with” Salman Rushdie
Herman Wegtermanagen

Herman Wegter

Project Manager
"The only way to do great work is to love what you do"
Wilson Wongmanagen

Wilson Wong

Project Manager

Christa Zaitout-Beumermanagen

Christa Zaitout-Beumer

Project Manager
“Success is getting what you want, happiness is liking what you get.” (H Jackson Brown Jr)
graphic graphic graphic
 • managen
 • creëren
 • Max Havelaar & Oiko Credit // Utecht
 • Max Havelaar & Oiko Credit // Utecht
 • Max Havelaar & Oiko Credit // Utecht
 • Max Havelaar & Oiko Credit // Utecht
 • Max Havelaar & Oiko Credit // Utecht
 • Max Havelaar & Oiko Credit // Utecht
 • Max Havelaar & Oiko Credit // Utecht
 • Max Havelaar & Oiko Credit // Utecht
 • Max Havelaar & Oiko Credit // Utecht
 • Max Havelaar & Oiko Credit // Utecht
 • Max Havelaar & Oiko Credit // Utecht
 • Max Havelaar & Oiko Credit // Utecht
 • Max Havelaar & Oiko Credit // Utecht
 • Max Havelaar & Oiko Credit // Utecht
 • Max Havelaar & Oiko Credit // Utecht

Max Havelaar & Oiko Credit // Utecht

Voor het nieuwe kantoor van Max Havelaar en Oiko Credit hebben we een kantooromgeving gecreëerd waarin twee bedrijven, twee identiteiten samen komen.Twee organisaties met de focus op microkredieten en eerlijke handel delen een open kantoor ruimte.

Uit idealistisch oogpunt. Zodat ze faciliteiten en ruimte kunnen delen en zo minder ruimte nodig hebben. Met een blik op de toekomst. Omdat ze van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. Een mooi voorbeeld voor een creatieve manier van ruimte gebruik en kennis deling. Voor dit project hebben we een kantoor branding concept ontwikkeld waarin de identiteiten van beide organisaties ruimte krijgen. Met veel pure onbewerkte materialen, handgeschreven en getekende elementen en ongekende frisheid en groen is de identiteit van Max Havelaar en Oiko Credit vertaald naar de ruimte. Met het branding concept als uitgangspunt is in samenwerking met Vitra het ontwerp tot stand gekomen.
*Conceptontwikkeling & Project Management

 • managen
 • creëren
 • Optimizely // Amsterdam
 • Optimizely // Amsterdam

Optimizely // Amsterdam

In 2014 heeft Ideal Projects voor de snel groeiende organisatie Optimizely hun kantoor op de 5e etage van het NRC pand aan de Nes in Amsterdam gerealiseerd. Het bedrijf blijft flink doorgroeien en de behoefte ontstond om de bijgekomen 6e etage in te richten als multifunctionele break out ruimte met vergaderkamers. De ruimte wordt gebruikt als lunchruimte, flexibele werkplek en voor meetings.

Qua look en feel is gewerkt met het ‘explorer’ concept. Optimizely is een vooruitstrevende, innovatieve en creatieve organisatie en dat komt duidelijk naar voren in de ruimte. Vanuit de lift is de dynamiek zichtbaar door het grafische patroon op de vloer en de met viroc platen bekleedde wanden zorgen voor een industriële touch. Een door Bier en Brood ontwikkelde illustratie verbeeld het merk Optimizely. De vergaderkamers zijn allemaal verschillend ingericht gebaseerd op de waarden van Optimizely: Ownership, Passion, Trust, Integrity, Fearlessness & Transparancy.

 • managen
 • creëren
 • Easy To Book // Amsterdam
 • Easy To Book // Amsterdam
 • Easy To Book // Amsterdam
 • Easy To Book // Amsterdam
 • Easy To Book // Amsterdam
 • Easy To Book // Amsterdam
 • Easy To Book // Amsterdam
 • Easy To Book // Amsterdam

Easy To Book // Amsterdam

EasyToBook, een worldwide hotel boeking site, groeide snel uit naar een zelfstandige onderneming met een team jonge mensen. Daaruit ontstond de behoefte aan een werkomgeving passend bij de cultuur en het merk. Easy to Book koos een monumentaal pand in hartje Amsterdam met een interieur passend bij de gewenste industriële uitstraling.

De kantoorvloeren bestaan uit open werkplekken met een informeel middengebied aangevuld met enkele stilte werkplekken. De bovenste etage dient als lunchruimte en break out. Aangrenzend een dakterras met schitterend uitzicht over het centrum. De Industriële uitstraling is versterkt door de deels onafgewerkte constructieve kern, open (akoestisch gespoten) plafond structuren, cement gietvloer zones in combinatie met Urban Retreat tapijt. Eenvoud is gezocht in de maatwerk meubelen van betonlook en onbewerkt plaatmateriaal met oer-vormgegeven handgrepen. De aanvullende lichtarmaturen van recyclede materialen dragen bij aan het Urban kleurenpalet.

 • managen
 • creëren
 • Optimizely // Amsterdam
 • Optimizely // Amsterdam
 • Optimizely // Amsterdam
 • Optimizely // Amsterdam
 • Optimizely // Amsterdam
 • Optimizely // Amsterdam
 • Optimizely // Amsterdam
 • Optimizely // Amsterdam
 • Optimizely // Amsterdam
 • Optimizely // Amsterdam
 • Optimizely // Amsterdam
 • Optimizely // Amsterdam
 • Optimizely // Amsterdam
 • Optimizely // Amsterdam
 • Optimizely // Amsterdam
 • Optimizely // Amsterdam
 • Optimizely // Amsterdam
 • Optimizely // Amsterdam
 • Optimizely // Amsterdam
 • Optimizely // Amsterdam
 • Optimizely // Amsterdam
 • Optimizely // Amsterdam
 • Optimizely // Amsterdam

Optimizely // Amsterdam

Optimizely koos voor zijn snel groeiende organisatie een toplocatie in Amsterdam, op de 5de verdieping aan het Rokin. We gingen met ze op zoek naar een flexibel werkplekconcept waarbinnen hun identiteit duidelijk tot uiting komt.

Optimizely specialiseert zich in A/B testen. Het gaat om het kiezen van de juiste weg. De constante keus tussen twee richtingen is het uitgangspunt voor het ontwerp van het kantoor. Het dynamische lijnenspel dat ontstaat in plafond, vloer, verlichting & graphics is overal in het kantoor zichtbaar en speelt met het perspectief. De vloer heeft een markante vorm met lange, diagonale zichtlijnen op de gevelwanden van de stad. De gesloten kamers zijn op de hoeken gepositioneerd met daartussen enkele groepen open werkplekken. Centraal ligt een Urban Landscape dat een diversiteit aan ruimtegebruik biedt, met zit- en leeshoekjes, een bar, een lunchtafel, een zitbank en opbergruimte.

 • managen
 • creëren
 • SBNS
 • SBNS
 • SBNS
 • SBNS
 • SBNS
 • SBNS
 • SBNS
 • SBNS
 • SBNS
 • SBNS

SBNS

Voor Stichting Bodem Sanering NS (SBNS) hebben wij een ontwerp gemaakt waarin meer samenwerking en dynamiek in het kantoor ontstaat en waarbij direct de identiteit van SBNS voelbaar is.

SBNS werkt voor de NS aan een schone bodem. Ze zijn daarin zeer gedreven en vakkundig en wilden de link met aarde duidelijk laten terug komen in het kantoor. Aardetinten aangevuld met frisse accenten vormen het kleurpalet. Ruwe materialen met veel gelaagdheid maken de connectie met verschillende bodemstructuren. Met Utrecht als standplaats was de stad de inspiratiebron voor de indeling van het kantoor. Zo kom je het kantoor binnen alsof je aankomt op het station. Je vervolgt je route naar stadspleinen, grachten en rustige straatjes, afhankelijk van het werk dat je op dat moment gaat doen.

 • creëren
 • SSR
 • SSR
 • SSR
 • SSR
 • SSR
 • SSR
 • SSR
 • SSR

SSR

SSR het opleidingsinstituut van de rechterlijke organisatie heeft Ideal Projects gevraagd om een kantoor te ontwerpen voor hun medewerkers op basis van de filosofie van Het Nieuwe Werken en een sfeer passend bij de identiteit van SSR.

De focus is gelegd op werken op een manier die past bij wat men op dat moment doet. In het kantoor zijn hiervoor drie zones ingericht. De buitenste ring, waar de werkplekken en overleg kamers geconcentreerd zijn. In de midden zone transformeert het kantoor naar een open informele ruimte voor ontmoeting, in de binnenste ring kan men aanlanden om kort te werken voor een vergadering.
Voor de uitstraling is transformatie de basis. Studenten komen bij SSR om geïnspireerd te raken en te leren van de geschiedenis van het recht en van anderen. Deze kennis transformeren zij naar huidige zaken en vraagstukken. Het kantoor van SSR inspireert hiertoe. In het interieur komt het klassieke rechtspraak uiterlijk terug met een twist. Een twist die ervoor zorgt dat men net op een andere manier gaat kijken naar alledaagse dingen en zo de creativiteit stimuleert.

 • adviseren
 • managen
 • creëren
 • Grontmij Nederland
 • Grontmij Nederland
 • Grontmij Nederland
 • Grontmij Nederland
 • Grontmij Nederland
 • Grontmij Nederland
 • Grontmij Nederland
 • Grontmij Nederland
 • Grontmij Nederland
 • Grontmij Nederland
 • Grontmij Nederland
 • Grontmij Nederland
 • Grontmij Nederland
 • Grontmij Nederland
 • Grontmij Nederland
 • Grontmij Nederland
 • Grontmij Nederland
 • Grontmij Nederland
 • Grontmij Nederland
 • Grontmij Nederland

Grontmij Nederland

Implementatie van Het Nieuwe Werken

Grontmij is een vooraanstaand Europees
ontwerp-, ingenieurs- en managementadviesbureau. Als gevolg van een grootschalige reorganisatie gaat Grontmij van 22 locaties terug naar 8. Ideal Projects adviseert Grontmij bij deze ingrijpende verandering.

Wij adviseren Grontmij bij aanhuur en afstoten van panden en kijken hierbij naar zowel geografische als commerciële aspecten. We onderzochten wat de kernwaarden van Grontmij zijn. Op basis van deze Identity Screen ontwierpen we een Office Identity Concept, zodat het DNA van Grontmij in ieder kantoor tot uitdrukking komt. Voor Het Nieuwe Werken binnen Grontmij ontwikkelden we een huisvestingsconcept dat de basis vormt van het ontwerp en de inrichting van de 8 locaties. We hebben partners geselecteerd voor de pijlers human resources en ICT en verzorgen het overall procesmanagement van de implementatie van Het Nieuwe Werken. Deze integrale aanpak zorgt voor een succesvolle overstap naar Het Nieuwe Werken waarbij ieder kantoor duidelijk het gevoel van Grontmij uitstraalt.

 • creëren
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht (HU) wil een bijdrage leveren aan een duurzame kennissamenleving met de mens als uitgangspunt. Studenten en medewerkers moeten zich thuis voelen, zodat zij geïnspireerd raken en zich kunnen ontplooien. We creëerden voor Hogeschool Utrecht ruimte om kennis te delen en om te ontmoeten.

Het project besloeg 10.000 m2 vloeroppervlak inclusief kelder en zolder, waarvan 8.500 m2 kantoorvloer. De herontwikkeling maakte een nieuwe manier van werken mogelijk waarbij kennis delen en ontmoeten centraal staan. We namen elementen uit de huisstijl van de HU en ontwikkelden die verder op basis van deze twee uitgangspunten. Net zoals mieren die samen aan een stad werken, komen mensen op de HU nu samen om elkaar te ontmoeten en informatie te delen. Dat doen zij bijvoorbeeld in het restaurant dat een verzamelplaats is geworden voor informeel overleg. Hierdoor is een levendige dynamiek tussen de kantoren en het restaurant ontstaan. Ook op andere verkeersknooppunten in de ruimte creëerden we ontmoetingsplekken en zijn er faciliteiten om informatie te delen beschikbaar.

 • adviseren
 • managen
 • Eyeworks

Eyeworks

Eyeworks is één van de vijf grootste productiebedrijven voor televisie en film ter wereld. Het creatieve bedrijf was al langere tijd op zoek naar een locatie in Amsterdam die beter bij de organisatiecultuur past. Er werd een inspirerende omgeving gevonden in een monumentaal pand aan het Raamplein, dat Eyeworks in de zomer van 2013 heeft betrokken.

Eyeworks vroeg Ideal Projects op te treden als gedelegeerd opdrachtgever voor zowel de renovatie als een haalbaarheidsstudie voor nieuwbouw op het terrein. Het authentieke monumentale pand is omgevormd tot een modern kantoor met speciale ruimten, zoals een bioscoop, opnamestudio, montageruimte en ondergrondse parkeergelegenheid. Hoe verenig je een monumentaal pand met grenzen en een creatief bedrijf zonder grenzen? In dit spanningsveld verzorgden wij het gehele projectmanagement. Van architectenselectie tot aanvraag van de benodigde (monumenten)vergunningen. Van het aansturen van uitvoerende partijen tot het optreden als ontwikkelaar voor extra te bouwen volume. Voor een totale oppervlakte van 7.600 m2.

 • managen
 • Terremark
 • Terremark
 • Terremark
 • Terremark
 • Terremark
 • Terremark
 • Terremark
 • Terremark
 • Terremark
 • Terremark

Terremark

Projectmanagement omvangrijk technisch project

sineQN vroeg Ideal Projects voor het technisch projectmanagement van de ontwikkeling van het NAP (Network Access Point) of Amsterdam Terremark. Dit datacenter van 5.400 m2 werd in slechts 30 weken tijd gebouwd volgens de hoogste eisen op het gebied van energie, beschikbaarheid en veiligheid.

De technische knowhow van onze projectmanager bleek van grote meerwaarde. Door zijn kennis en ervaring kon hij zowel op hoofdlijnen als op inhoud sturen. Hij gaf advies over het bestek, hield on site toezicht op de uitvoering en dacht actief mee met de aannemer over oplossingen.

Op het hoogtepunt zaten er meer dan 25 internationale adviseurs aan tafel en waren er meer dan 225 mensen aan het werk op het bouwterrein. Door met de juiste combinatie van zakelijkheid en plezier een stevig gemotiveerd team te smeden, werd dit project een groot succes.

 • adviseren
 • Syntrus Achmea Vastgoed

Syntrus Achmea Vastgoed

Achmea vroeg Ideal Projects om met twee huurders in gesprek te gaan nadat zij hun huur van een pand uit de jaren 70 opzegde. In gesprek met de beide partijen kregen wij na doorvragen het probleem boven tafel. Dit probleem bleek goed op te lossen op de huidige locatie.

Wij inventariseerden de wensen van beide huurders en vertaalden deze naar een ontwikkelingsplan met financiële onderbouwing. Hierdoor heeft Achmea de twee huurders een passend nieuw voorstel kunnen doen.
Als strategisch vastgoedadviseur maken wij de emotie van een pand zichtbaar. We stellen een vlekkenplan op en komen zo tot een advies voor passende ruimte voor de huurder. We zien de gebruiksmogelijkheden van een pand en de kansen en beperkingen die een locatie biedt. Wij werken hierbij samen met makelaars voor hun marktkennis en ervaring bij onderhandelen en het sluiten van overeenkomsten.

 • managen
 • creëren
 • TAXI Europe
 • TAXI Europe
 • TAXI Europe
 • TAXI Europe
 • TAXI Europe
 • TAXI Europe
 • TAXI Europe
 • TAXI Europe
 • TAXI Europe
 • TAXI Europe

TAXI Europe

Na de ideale locatie voor hun kantoor te hebben gevonden op de Herengracht in Amsterdam, schakelde reclamebureau TAXI ons in voor een kantoor ‘dat er niet uitziet als een kantoor’.

De filosofie van TAXI is dat het met een klein team dat in een taxi past aan projecten werkt. Met alle neuzen dezelfde kant op zijn zij onderweg naar de eindbestemming. Wij ontwikkelden een concept voor het kantoor dat de beleving laat zien van de taxirit die klanten met het bureau maken: op iedere etage kom je in een nieuw landschap terecht.

De oude stad op de eerste verdieping met vintage meubilair en historische stedelijke aspecten. De moderne stad met strakke lijnen en grafische vormen op de tweede verdieping. Op de derde etage is het urban park, waar je kunt loungen en waar presentaties worden gehouden. Tot slot op de vierde een knipoog naar de historie van de grachten: havens, ruw, ruig en industrieel.

 • adviseren
 • managen
 • creëren
 • Q-music
 • Q-music
 • Q-music
 • Q-music
 • Q-music
 • Q-music
 • Q-music
 • Q-music

Q-music

De jonge Belgische radiozender Q-music is sinds 2005 in Nederland in de lucht. Met een verhuizing naar een opvallend kantoorpand in Amsterdam koos Q-music ervoor om zich los te maken van het medialandschap in Hilversum. De radiozender wilde graag een kantoor dat bij de Nederlandse cultuur past en tegelijk onmiskenbaar Q-music is.

Alvorens het huurcontract te tekenen, wilde Q-music graag precies weten waar het aan toe was. Wij hebben daarom vooraf het bestek voor de nieuwbouw bestudeerd en een kostenraming voor het project gemaakt. In het ontwerp lieten we de architectuur van het pand samensmelten met het nieuwe interieur: het industriële karakter gaat vloeiend over in een comfortabele werkomgeving. De studio op de tweede verdieping is verbonden met de eerste etage door een opvallende showtrap. Speciaal door ons ontworpen drievoudige wanden met complexe ramen maken de ruimte geluiddicht: zeer belangrijk voor een geluidsstudio. Nu kun je naast de studio in de open keuken rustig een kopje koffie drinken terwijl je meekijkt hoe er radio gemaakt wordt.

 • managen
 • creëren
 • Millward Brown
 • Millward Brown
 • Millward Brown
 • Millward Brown
 • Millward Brown
 • Millward Brown
 • Millward Brown
 • Millward Brown
 • Millward Brown

Millward Brown

Millward Brown is een toonaangevend onderzoeksbureau dat in meer dan 50 landen samen met zijn partners bouwt aan sterke merken. Het bureau vroeg Ideal Projects een inspirerende kantooromgeving te creëren waarin twee afdelingen in één open ruimte samenkomen.

Met de stad als uitgangspunt deelden we de ruimte van 1.500 m2 zo in dat je op natuurlijke wijze je weg vindt. De onderzoeksunits die ten opzichte van elkaar iets zijn verschoven, vormen de basis van het ontwerp. Daartussen zijn nauwe steegjes en straten waar je elkaar onvermijdelijk tegenkomt. Maar ook open werkplekken waar je als op grote pleinen in anonimiteit kunt passeren en hoekjes waarin je even kunt wegvluchten om rustig te werken of te bellen.

Klanten, respondenten en medewerkers van Millward Brown kunnen zo de gewenste locatie in het kantoor bereiken zonder elkaar te storen. Deze scheiding van de interne circulatiestromen was een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp.

 • adviseren
 • Chalet Group

Chalet Group

Quickscan: Weena gebouw Rotterdam

De Chalet Group is eigenaar van het Weena gebouw in Rotterdam. Voor een deel van het gebouw zijn zij op zoek naar nieuwe huurders. Chalet Group heeft Ideal Projects gevraagd een quickscan uit te voeren die de mogelijkheden voor herontwikkeling in kaart brengt en hier een financiële onderbouwing van geeft.

De resultaten van de quickscan geven potentiële huurders een goed beeld van de mogelijkheden van de locatie. Beleggers kunnen zo mogelijke huurders enthousiasmeren. Voor de quickscan spraken we met verschillende partijen waaronder huurders en de gemeente. We bekeken de ruimtelijke mogelijkheden van het gebouw, onderzochten de haalbaarheid, en bekeken de wensen van potentiële huurders. Het eerste visuele resultaat van de quickscan en ons advies is het weghalen van de luifel en het terugbrengen van de gevel in de oorspronkelijke staat. Hierdoor wordt het gebouw aantrekkelijker voor huurders en krijgt het de oude luister terug.

graphic graphic graphic rubber stamp paper cutout pencils camera glasses

Wat zijn we?

Ideal Projects is een club mensen vol IDEA(L)S. We verlaten de gebaande paden met één doel voor ogen: een werkomgeving waarin organisaties, merken en mensen excelleren. Dit levert tegendraadse, eigenwijze en onconventionele oplossingen op. Oplossingen waar je op het eerste gezicht niet aan zou denken. En die juist daarom werken.

We zijn niet perfect, we zijn niet vlekkeloos en we zijn geen jaknikkers. Wat we wel zijn? Idealistisch, gedreven, betrokken en verschrikkelijk ambitieus om samen met u een werkomgeving te creëren waarin uw medewerkers volledig tot hun recht komen.

Mensen die geïnspireerd aan de slag gaan met hun nieuwe werkplek, daar draait het voor ons om. Wilt u dat ook voor uw organisatie? Bel 071-562 31 66 of e-mail ons.

Wat bezielt ons?

Dat delen we graag met u op ons blog. Inspirerende ruimtes, binnen en buiten, klein en groot, ontmoetingen, beleving, verwondering, het alledaagse leven, de stad, de natuur, cultuur: alles kan een bron van inspiratie zijn.

Wat bezielt u?

Waardoor laat u zich inspireren? Schroom niet en vertel het op ons blog!

Wie zijn we?

Ideal Projects bestaat uit een team van ervaren adviseurs, projectmanagers, architecten en ontwerpers. Individuen met verschillende achtergronden en een uitgesproken karakter, onlosmakelijk verbonden door een diepgaand respect voor elkaars krachten. Door de drijfveer om onszelf constant te ontwikkelen en vernieuwen. En door een ware ondernemersgeest.

Deze gedrevenheid voel je en zie je terug in ons werk en onze persoonlijke aanpak. Wij ontwerpen geen plek om te werken, maar creëren ruimte om te groeien. Wilt u weten hoe dit er voor uw organisatie uitziet? Bel 071-562 31 66 of e-mail ons.

MVO en duurzaamheid

MVO, duurzaamheid, LEED en BREEAM

Wij vinden het vanzelfsprekend om respectvol om te gaan met het milieu en onze naasten. We kijken bij onze projecten daarom niet alleen naar het design en de technische bouwcomponent. Door ook het gedrag van leveranciers en gebruikers op de juiste manier te beïnvloeden, is het mogelijk om een huisvestingsproject écht duurzaam te maken. Daarnaast adviseren en coördineren wij bij het behalen van LEED of BREEAM-certificaten zowel voor gebruikers als eigenaren van gebouwen.

Hergebruik bestaande panden

Duurzaamheid begint al bij onze core business: veel van onze projecten zijn gericht op het geschikt maken van bestaande panden voor een nieuw leven. In dezelfde of in een nieuwe functie. Bijvoorbeeld de huisvesting van Q-music en Millward Brown in de Kauwgomballenfabriek in Amsterdam. Deze oude fabriek kreeg een nieuw leven als kantoorpand en voldoet aan alle hedendaagse eisen.

Inspireren en kennis delen

MVO is inspireren en kennis delen. Prikkelende opdrachtgevers en de uitwisseling van ervaringen binnen ons netwerk houden ons scherp.

Ideal Projects is partner van MVO Nederland.

Integriteit en transparantie

Integriteit

Integriteit en transparantie vormen de basis van hoe we werken, communiceren en samenwerken. Dit heeft niet alleen betrekking op ons eigen werk, maar ook op dat van anderen. Als we zaken tegenkomen die valse concurrentie of andere onzuiverheden doen vermoeden, dan spreken we mensen daar op aan en zo nodig brengen we onze opdrachtgevers op de hoogte.

Zekerheid

Wij willen u bij de uitvoer van een project zo veel mogelijk zekerheid bieden. Omdat er onverhoopt altijd iets kan gebeuren, heeft Ideal Projects een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met dekking voor aanspraken tot € 1.135.000 per aanspraak en € 2.300.000 per verzekeringsjaar. Dit bedrag komt bovenop de wettelijk verplichte bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van € 1.250.000. Zo kunt u met een gerust hart met ons in zee gaan.

Ideal Projects is verzekerd bij:
Jonker-Schotte Assurantiën
The Hague, Netherlands
Tel: +31 (0)70-324 22 11

Openheid en transparantie

Wij hebben onze financiën ondergebracht bij Amace Financial Support B.V. en geven volledig inzicht in onze fiscale gegevens.

Amace Financial Support B.V.
The Hague, Netherlands
Tel: +31 (0)70-392 60 00

Gezondheid en veiligheid

Een veilige en gezonde werkomgeving is van cruciaal belang om je werk goed te kunnen doen. Dit geldt natuurlijk voor de ruimten die wij ontwerpen, maar ook voor onze leveranciers en aannemers tijdens de bouw. Daarom nemen wij bij de uitvoer van projecten alle voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren. Health & Safety is meer dan een certificaat aan de wand op het hoofdkantoor. Daarom wijzen wij ook individuele werknemers op hun persoonlijke veiligheid.

VCA-certificering

We zorgen ervoor dat we altijd op de hoogte zijn van de nieuwste richtlijnen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Hoewel VCA-certificering in onze branche niet verplicht is, streeft Ideal Projects ernaar alle projectmanagers VCA-VOL te certificeren.
graphic graphic graphic
 • Vacature Marketing Communicatie Adviseur

  Bij Ideal Projects ontwerpen en realiseren we werkomgevingen. Ruimten waarin organisaties, merken en mensen groeien. Van de bouw van datacenters tot de fysieke kantoorruimte, van locaties waar zorg wordt verleend tot laboratoria waar innovatie tot stand komt. We houden ons daarnaast bezig met strategische huisvestingsvraagstukken waar we met een sterk internationale focus vanuit Ideal Consult invulling aan geven. Om deze ontwikkeling door te zetten, hebben we jou nodig.

  Lees verder:

 • VACATURE BUSINESS & FINANCIEEL CONTROLLER

  WAAR ZIJN WE NAAR OP ZOEK
  Heb je een no-nonsense instelling en ben je niet snel van de wijs te brengen? Kom je het beste tot je recht in een organisatie waar de lijnen kort zijn, je verantwoordelijk bent voor de financiële huishouding en we kunnen vertrouwen op je adviezen. Ben je oplossingsgericht en schroom je niet om naast het denk- en advieswerk ook zelf zaken op te pakken en ben je goed in het werken in teamverband? Heb je affiniteit met geautomatiseerde financiële processen. Ben je minimaal 24 uur per week beschikbaar en wil je met ons verder bouwen aan onze groeiende en veranderende organisatie, lees dan snel verder.

 • Interview Groeifactor

  Interview GroeifactorGuido Vinkesteijn gelooft in het oude adagium, ‘wie goed doet, die goed ontmoet.’ Desondanks, als het stiller is, lig ik wakker van 'hoe kom ik weer aan nieuwe opdrachten.' en als het druk is, lig ik wakker met de gedachte van 'hoe krijgen we alles gedaan.

  Luister dit hele interview terug via de Groeifactor podcast via Groeifactor MKB-Brandstof

 • Interview Financiële Telegraaf

  Interview Financiële TelegraafVOORSCHOTEN - Van een eenmanszaak in projectmanagement is Ideal Projects uitgegroeid tot een onderneming die bedrijven in binnen- en buitenland helpt met alles wat te maken heeft met de opzet van de werkomgeving: van huisvesting, architectuur tot werkplekconcept.

  Lees het betreffende interview terug in bijgevoegde PDF bijlage

 • Nieuw telefoonnummer kantoor België

  Vanaf heden zijn wij ook te bereiken op het vaste telefoon nummer
  +32 330 46 7 61

 • VOORJAARS- WIJNDEGUSTATIE

  VOORJAARS- WIJNDEGUSTATIEGraag nodigen wij u uit voor onze voorjaarswijndegustatie op donderdag 18 mei a.s.

  Tijdens deze avond zullen wij een aantal prachtige champagnes en
  witte en rode wijnen aan een smaaktest onderwerpen
  onder begeleiding van een wijnspecialist.
  Heerlijke kleine gerechtjes passend bij de geschonken
  champagnes en wijnen worden tijdens de degustatie geserveerd.

 • Flexwerken: Hemel of Hel?

  Flexwerken: Hemel of Hel?Graag nodigen wij u uit voor ons rondetafelgesprek met als thema: "Flexwerken: hemel of hel?" op woensdag 12 april a.s.
  Tijdens deze bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over dit thema.

  Wat zijn de voor- en nadelen van flexwerken? Bevordert het de samenwerking met collega's? Verbetert het de kwaliteit van werk? Is de vaste werk werkplek een spiegel van onze identiteit? Flexwerken vanwege een nieuwe bedrijfsvisie of bezuinigingsstrategie?